Spotřební daň 

Mezi důležité daně patří v české daňové soustavě také spotřební daň, která výrazně mění ceny některých produktů a tvoří velmi výrazný příjem do státního rozpočtu. Na této stránce si můžete přečíst souhrn základních informací o spotřební daně, aktuální výše jejích sazeb a najdete zde i odpovědi na nejčastější dotazy, které s touto daní souvisejí. 

Definice spotřební daně a zákon, který ji vymezuje

Spotřební daň je jednou z důležitých daní, které stát uvaluje na vybrané produkty a patří mezi nepřímé a selektivní daně. Má v zásadě dva hlavní účely – tím prvním je co nejvíce naplnit státní rozpočet, tím druhým je snaha omezit množství prodeje zboží, které je zdraví škodlivé (v tomto případě tedy alkohol a cigarety). Oproti podobné dani z přidané hodnoty (DPH) je zásadní rozdíl zejména v tom, že spotřební daň se vztahuje pouze na malou skupinu produktů, zatímco DPH na většinu zboží. 

Přesnou definici a sazby jednotlivých kategorií této daně určuje zákon č. 353/2003 Sb. neboli Zákon o spotřebních daních.

Kdo musí spotřební daň platit?

Povinnost platit spotřební daň v Česku vzniká na základě toho, že jsou vybrané produkty uvedeny na trh v ČR a plátcem daně může být buď provozovatel daňového skladu, oprávněný příjemce, odesilatel nebo výrobce. Většinou je povinné zaregistrovat se jako plátce u celního úřadu. Plátcem spotřební daně mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby.

Zmíněnými daňovými sklady jsou myšleny podniky na výrobu vybraných produktů nebo jejich sklady. Provozovatel daňového skladu si ale nejdříve musí podat žádost o povolení a sice na celním ředitelství. 

Druhy spotřebních daní 

V současné době rozlišují české zákony celkem pět druhů spotřebních daní – jedná se o tři daně z alkoholických produktů (lihoviny, pivo a víno), dále pak daň z cigaret a jiného tabáku a poslední je daň z minerálních olejů. Pro každou z těchto skupin produktů pak platí samostatné, speciální sazby, které se odlišují jednak podle konkrétního druhu produktu nebo podle objemu jeho výroby. 

Spotřební daň z lihu a lihovin 

Do této kategorie patří různé druhy alkoholických nápojů, které obsahují líh. Výše daně se u nich určuje podle toho, do které kategorie dané lihoviny spadají. Snížená daňová sazba je na líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení (14 300 Kč za hektolitr etanolu), u ostatních druhů je pak pro rok 2018 stanovena sazba 28 500 Kč / hl etanolu. 

Spotřební daň z piva 

U spotřební daně z piva se její výše určuje podle množství výroby a menší nezávislé pivovary tak mají nižší daň než obří společnosti. Základní sazba této daně je 32 Kč za hektolitr (za každé celé procento extraktu původní mladiny), u malých pivovarů se pak daň pohybuje od 28,80 Kč (při množství výroby od 150 000 do 200 000 hl ročně) až po 16 Kč (při výrobě do 10 000 hl ročně). 

Spotřební daň z vína a meziproduktů 

Tato daň se vztahuje na především na vína, dále pak na fermentované nápoje a meziprodukty, jež obsahují od 1,2 % do 22 % objemu alkoholu. Rozlišují se zde tři skupiny produktů – tichá vína, šumivá vína a meziprodukty. Zatímco na tichá vína je sazba daně nulová, u meziproduktů a šumivých vín činí aktuální sazba daně 2 340 Kč na hektolitr. 

Spotřební daň z tabákových výrobků a tabáku 

Zde je výpočet daně trochu složitější, u některých produktů v něm totiž hrají roli pevná část, procentní část a minimální sazba. Tabákové produkty se zde dělí do tří kategorií a sice na cigarety, doutníky a tabák. U tabáku je pouze pevná daň ve výši 2 236/kg, u doutníků také jen pevná daň, jež činí 1,71 Kč za kus. U cigaret se daň počítá z pevné sazby 1,46 Kč/kus a procentní části, která dělá 27 %. Minimum je ale vždy 2,63 Kč /kus. Cenu cigaret ale ovlivňuje i daň z přidané hodnoty, dohromady tak jen daně dělají více než 80 % ceny těchto výrobků. Děkujeme kuřákům za několik miliard ročně do státního rozpočtu!

Spotřební daň z minerálních olejů (pohonných hmot) 

Tato daň je pro státní rozpočet jednoznačně nejdůležitější, patří do ní totiž benzín a nafta, dále pak různé oleje nebo zkapalněné pevné plyny. Zatímco u benzinu a nafty činí sazba daně 12,84 Kč/l, resp. 10,95 Kč/l, u LPG je to jen kolem 2 Kč/l. Je ale třeba si uvědomit, že k této dani se počítá ještě DPH (daň z přidané hodnoty), takže výsledná cena benzínu je ještě mnohem vyšší. Problémem je také minimální sazba spotřební daně na pohonné hmoty, kterou nařizuje Evropská unie – její členské státy tak nemohou mít daň na benzín nižší než 0,359 eura/litr a na naftu 0,33 eura/litr.

Osvobození u daně při dovozu zboží pro vlastní potřebu

Některé produkty, které si lidé přivezou ze zahraničí jsou od spotřební daně osvobozeny – jejich množství se ale musí vejít do stanoveného limitu. Například u cigaret je limit 800 ks, u tabáku 1 kg, u doutníků 400 ks, u piva 110 l, u vína 90 l a u lihovin 10 l. I na vybrané minerální oleje jsou stanoveny limity, pod kterými se spotřební daň při jejich dovozu do ČR platit nemusí.

Daňové přiznání ke spotřební dani 

Jako zdaňovací období se u jednotlivých produktů (až na výjimky) považuje jeden kalendářní měsíc. Daňové přiznání musí každý plátce podat nejpozději do 25.dne následujícího měsíce, samotná daň je pak splatná do 40.dne po skončení zdaňovacího období. 

Příslušné tiskopisy si mohou zájemci stáhnout z internetu, k dispozici jsou např. na internetových stránkách Celní správy České republiky na adrese https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/tiskopisy-priznani-SPD.aspx

Zdroje:

  • https://www.penize.cz/spotrebni-dane
  • https://www.finance.cz/dane-a-mzda/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dane/
  • https://zakony.penize.cz/353-2003-sb-zakon-o-spotrebnich-danich
  • https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/spotrebni-dan/spotrebni-dane/
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Spotřební_daň“http://cs.wikipedia.org/wiki/Spotřební_daň 
  • https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prehled-sazeb-spotrebnich-dani-3475.html
  • https://www.finance.cz/dane-a-mzda/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dane/vymezeni-dane/
  • pixabay.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *