Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ekologická daň

Mezi ty méně známé daně, které patří do české legislativy, řadíme ekologickou daň, jež se týká pouze menší části lidí. V tomto článku si ji představíme podrobněji a řekneme si, kdo ji musí zaplatit, kolik činí její výše nebo kteří lidé jsou od jejího placení osvobozeni. 

Definice ekologické daně 

Ekologickou daň vzhledem k její funkci řadíme mezi daně nepřímé a selektivní. V podstatě se jedná o poplatek, jenž musí uhradit člověk, který si nově registruje ojeté vozidlo, jež nesplňuje určité emisní normy. Ekologická daň bývá často nazývána také zkráceně jako ekodaň, případně se používá termín ekologický poplatek či ekopoplatek. Nejde ale o daň, která by se u nás vybírala vždy – k jejímu zavedení došlo až v roce 2009.

Důležité je, že ekologická daň se platí vždy pouze jednou, pokud poté dojde ke změně majitele auta, už ji platit znovu nemusí. Daň se ze zákona vztahuje pouze na čtyřkolová motorová vozidla o hmotnosti do 3,5t (kategorie M1 a N1), pokud si tedy koupíte např. motorku nebo vozidlo těžší než 3,5 tuny, tato daň se vás nijak netýká. 

Ekologická daň a její historie 

Vznik ekologické daně datujeme k 1.lednu roku 2009, kdy vstoupila v platnost novela zákona o odpadech (vydalo ji Ministerstvo životního prostředí, konkrétně se jednalo o zákon č.185/2001 Sb.).

K důležité změně pak došlo 1.října roku 2013, kdy vešla v platnost novela zákona o odpadech a spolu s ní se změnila pravidla pro přeregistraci aut, koupených od lidí s průkazem ZTP nebo ZTP-P. Do té doby totiž v těchto situacích nový majitel nemusel ekologickou daň platit a tak spousta lidí účelově registrovala auta na osoby tělesně postižené. Od 1.10.2013 už to ale tímto způsobem dělat nelze, takže koupě vozu od osoby zvlášť tělesně postižené vás od uhrazení ekologické daně neosvobozuje

Účel ekologické daně 

Ekologická daň samozřejmě nevznikla jen tak, ale za jejím zavedením stála myšlenka pomoci životnímu prostředí. Starší automobily s určitými emisními normami totiž znečišťují vzduch mnohem více než novější vozy a tak tento ekologický poplatek působí do jisté míry i jako motivace upřednostňovat koupi novějších a ekologičtějších modelů, případně jako motivace pořídit si ekologicky přívětivější vozidlo. Samozřejmě dalším aspektem je fakt, že daň pomůže navýšit příjmy státního rozpočtu

Komplikace ale ekologická daň přináší méně majetným skupinám lidí – ti si totiž často nemohou dovolit koupit dražší a novější vůz a tak povinnost uhradit tuto daň tak paradoxně nejvíc zatíží chudší řidiče. Klíčové ale každopádně není samotné stáří auta, rozhodující jsou výhradně emise. 

Výše ekologické daně podle normy  

Poplatek, jenž se musí za auto uhradit, se odvíjí podle toho, do jaké emisní normy dané auto patří. V současné době jsou sazby ekologické daně následující: 

 • emisní norma Euro 5 – žádná daň se neplatí
 • emisní norma Euro 4 – žádná daň se neplatí 
 • emisní norma Euro 3 – žádná daň se neplatí 
 • emisní norma Euro 2 – jednorázový poplatek ve výši 3 000 Kč 
 • emisní norma Euro 1 – jednorázový poplatek ve výši 5 000 Kč 
 • emisní norma Euro 0 – jednorázový poplatek ve výši 10 000 Kč 

Vždy jde pouze o jednorázový poplatek, jakmile jej tedy jednou uhradíte, už za daný vůz platit ekologickou daň nebudete, stejně tak v případě, že koupíte auto od někoho, kdo už tuto daň platil, vy ji znovu platit nemusíte. V současné době se vedou debaty o tom, že sazebník poplatků projde dalšími změnami – navrhuje se např. zvýšení poplatku u emisní normy 2 na 5 000 Kč a u emisní normy 1 na 10 000 Kč. Zatím ale platí výše uvedená čísla, jak tomu ale bude v dalších letech je velkou otázkou. Dá se ale předpokládat, že by mohlo k určitému zdražení dojít. 

To, pod jakou emisní normu patří právě vaše auto, si můžete zjistit velmi snadno – potřebnou informaci naleznete ve velkém technickém průkazu (označení byste měli najít pod kolonkami Emise, EHK nebo Směrnice EHS/ES). Na některých webových stránkách pak najdete i aplikace, které vám na základě údajů z technického průkazu zjistí, o kterou emisní normu se jedná. Tabulka s konkrétními čísly z technického průkazu a jejich zařazením do příslušné normy je k dispozici např. na této stránce, na internetu ale najdete i spoustu dalších webů, které se touto problematikou podrobněji zabývají. 

Kdo platit ekologickou daň nemusí? 

Podobně jako u řady jiných daní, i v případě ekologické daně jsou skupiny lidí, na něž se její placení nevztahuje. Ekologickou daň tak platit nemusejí tělesně postižení lidé (ti, jenž mají průkaz ZTP nebo ZTP-P), dále pak ti, u nichž proběhne přeregistrace auta důsledkem zániku společného jmění manželů (tedy v případě rozvodu manželství) a třetí výjimka z daně se vztahuje na dědictví – pokud auto zdědíte, tuto daň nebudete muset uhradit.

Speciální výjimku pak mají majitelé tzv. veteránů (oldtimerů), neboli aut, která patří do registru historických a sportovních vozidel –  i ti jsou od placení ekologické daně plně osvobozeni.

Jak uhradit ekologickou daň? 

Pokud patříte mezi ty, kteří mají povinnost ekologickou daň uhradit, určitě vás bude zajímat, kde se tento poplatek musí zaplatit a do jakého termínu. Daň musíte zaplatit při registraci vašeho auta, takže je to jednodušší než např. u daní z příjmů nebo jiných složitějších daní. Jednoduše zajdete na příslušný úřad a spolu s registrací vašeho vozu uhradíte na pokladně příslušnou částku, podle toho, do jaké emisní normy váš automobil patří. 

Zdroje:

 • https://autotrip.cz/ekologicka-dan-auta-tabulka/
 • http://www.auto.cz/ekologicka-dan-kdo-plati-ekodan-111799 
 • http://www.auto.cz/dalsi-vlna-ekopoplatku-placeni-uz-nevyhnete-78965
 • http://www.registr-vozidel.cz/caste-dotazy/ekologicka-dan
 • http://ekodan.eu/prevodni-tabulka-a-cenik/
 • https://www.magazeen.cz/od-kdy-je-motorka-veteran/

Komentáře jsou uzavřeny.