Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Dědická daň – existuje ještě?

Další daní, kterou si v našem seriálu článků představíme blíže, je dědická daň, která byla uplatňována v minulosti, v současné době už ale součástí českého právního řádu není. 

Historie a současnost dědické daně 

Dědická daň byla součástí české legislativy až do konce roku 2013, od 1.ledna 2014 je ale zrušena. Dědictví se podle zákona bere jako bezúplatné nabytí a je od daně z příjmu zcela osvobozeno. Nový zákon, který začal platit od roku 2014 tak upravil podmínky hned u třech různých daní – dědickou zcela zrušil, darovací zahrnul pod daně z příjmů a daň z převodu nemovitosti nahradil daní z nabytí nemovitých věcí. 

Zatímco v minulosti byly od placení dědické daně osvobozeny pouze neziskové organizace, nyní už ji nemusí platit nikdo – byla zrušena kompletně a platit ji tak nemusejí nejen všechny fyzické osoby, ale ani právnické osoby. 

Jak se v minulosti dědická daň počítala? 

Výpočet dědické daně se dříve počítal na základě několika parametrů – roli v něm samozřejmě hrála hodnota dědictví – ať už se jednalo o nemovitost nebo o peněžní dar, případně jiný movitý majetek, další proměnnou pak byla hodnota jiného majetkového prospěchu – tím byla myšlena např. věcná břemena. Posledním a velmi důležitým faktorem pak bylo, do jaké příbuzenské skupiny dědci patřil – zde se rozlišovaly tři skupiny, z toho v první byli manželé, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, ve druhé skupině pak sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, manželé dětí a rodičů a také osoby, které s dotyčným člověkem žily minimálně rok ve společné domácnosti. Do poslední, třetí skupiny, pak patřili právnické osoby a fyzické osoby, které se zůstavitelem nebyly v žádném příbuzenském vztahu.

Kalkulačka pro výpočet dědické daně 

Dnes už sice dědická daň neexistuje, ale třeba vás bude zajímat, kolik byste za ni museli zaplatit, kdyby stále platila. Zjistit si to můžete velice jednoduše, stačí jen použít některou z internetových kalkulaček, do nichž stačí pouze zadat údaje a ihned vám zobrazí přesnou výši daně – jednu z nich naleznete pod tímto odkazem.

U dědictví se platí pouze poplatek pro notáře

V současné době už si tedy lidé nemusejí  v souvislosti s dědictvím dělat žádné starosti s placením dědické daně, jediné, co je třeba uhradit je poplatek notáři. Tomu ze zákona náleží odměna za jednotlivé úkony, které provede v rámci dědického řízení, v některých případech i za přípravu podkladů pro soudy apod. Odměnu pro notáře platí samotný dědic, případně více dědiců. Obvykle by ale nemělo jít o žádné dramatické částky, oproti dřívějšímu stavu, kdy se ještě uplatňovala dědická daň, je současná situace pro dědice výrazně lepší. Na některé věci je ale třeba dát si pozor – pokud např. zdědíte nemovitost, jejíž hodnota je vyšší než 5 000 000 Kč, musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. 

Dědictví se lze zřeknout, někdy je to i výhodnější 

Dědictví je většinou něčím, co potěší a může člověku přinést i docela velké bohatství. Nebývá tomu tak ale vždy – pokud totiž zůstavitel měl i dluhy, jsou i jeho závazky součástí dědictví. Nelze se totiž přihlásit pouze k hmotnému dědictví a odmítnou dluhy a pohledávky – v některých případech je tak pro dědice lepším řešením dědictví odmítnout, jinak by se rázem mohl ocitnout v dluzích.  

Dědictví vs. darování

Jednou ze zajímavých témat je otázka, zda je výhodnější odkázat někomu svůj majetek formou dědictví, nebo spíše formou daru. Obě možnosti totiž mají svoje klady i zápory a ty je třeba předem důkladně zvážit. Specifickým případem jsou např. nemovitosti – pokud ji totiž někomu darujete a on ji pak bude chtít do 5 let prodat, nevyhne se placení daně z příjmu z tohoto prodeje. U dědictví je pak třeba myslet na to, že i když se neplatí dědická daň, musí se stále platit daň z nemovitých věcí. Problematika všech těchto daní je pro laika trochu složitá, takže se určitě vyplatí obrátit se na nezávislého odborníka, jenž vám poradí, co pro vás bude nejvýhodnějším řešením. 

Pokud bychom měli stručně shrnout hlavní plusy a mínusy dědění, tak k výhodám patří zejména osvobození od daně příjmu ze zděděného majetku nebo stanovení přesných podmínek dědění. Naopak k negativům patří to, že neoddělitelnou součástí dědictví jsou i dluhy, poplatky u notáře a občas i komplikované dědické řízení, které někdy končí až u soudu, což se může dlouho protahovat.  Nevýhodou mohou někdy být i neopominutelní dědicové, nicméně ze zákona je možné tzv. vydědění.

Jaké další daně byly zrušeny nebo nahrazeny? 

Dědická daň není zdaleka jedinou daní, jež byla v posledních letech zrušena. Kromě ní došlo k zásadním změnám i u několika dalších – konkrétně šlo ke zrušení darovací daně (a jejím zahrnutí do daně z příjmů), dále pak ke zrušení daně z převodu nemovitosti (a jejímu nahrazení daní z nabytí nemovitých věcí). 

Některé politické strany mají ve svém programu i návrhy na výraznou redukci dalších daní – asi nejdále v tomto směru zašla liberálně pravicová Strana svobodných občanů, která chce daňovou zátěž občanů výrazně zredukovat – určitě nejzajímavější je její návrh na úplné zrušení daně z příjmu fyzických osob a rušení dalších zbytečných spravedlivých daní. Naopak extremistické strany, jako je např. KSČM, by nejraději daně ještě zvýšily a zavedly např. progresivní daň, kterou by tak trestali úspěšné a pracovité. Současná vláda je ale spíše levicová, nějaké větší snižování daní se tak v tomto volebním období příliš očekávat nedá. 

Zdroje:

  • https://www.finance.cz/499317-dedit-ci-darovat/
  • https://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/zrusene-dane-dedicka-a-darovaci-opravdu-se-nemusi-nic-platit
  • https://www.penize.cz/kalkulacky/dedicka-dan
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Daň_dědická,_darovací_a_z_převodu_nemovitosti
  • https://www.svobodni.cz/clanky/petr-mach-proc-zrusit-dan-z-prijmu/

Komentáře jsou uzavřeny.