Daň z nemovitosti

V České republice je spousta daní, které musejí lidé pravidelně platit. Jednou z těch, jež patří mezi majetkové daně, je daň z nemovitosti (označuje se také jako daň z nemovitých věcí). Jejím předmětem jsou různé nemovitosti, jako např. stavby, jednotky nebo pozemky. V tomto článku najdete základní fakta a informace, které byste ohledně této daně měli znát. 

Podání přiznání k dani z nemovitosti 

Důležitým termínem, na který je třeba dávat si pozor, je datum, k němuž se musí nejpozději podat daňové přiznání. To se musí podat vždy nejpozději do 31.ledna a vztahuje se k předchozímu kalendářnímu roku. Výhodou ale je, že oproti ostatním daním se v tomto případě podává přiznání pouze jednou, nové byste museli podat pouze tehdy, pokud by na dané nemovitosti došlo k nějakým výraznějším změnám (např. přístavba rodinného domu, zvětšení výměry pozemku apod). Pokud jste si ale nemovitost koupili až letos, přiznání budete podávat až v příštím roce.

Formulář lze vyplnit i online

Dnes už je celkem běžné, že většina věcí se dá vyřídit online z pohodlí domova a platí to i pro vyplnění formuláře pro přiznání k dani z nemovitosti. Můžete si tak sami vybrat, jestli si ho vyplníte klasicky ručně nebo dáte přednost jeho elektronické podobě. Na internetu najdete příslušné formuláře na některých specializovaných finančních portálech (např. měšec.cz) nebo můžete využít formulář, jenž je k dispozici přímo na webových stránkách Finanční správy. 

Daň z nemovitosti na finanční správě

V případě, že máte datovou schránku, musíte podat formulář elektronickou cestou povinně. V ostatních případech záleží na vás, zda jej doručíte např. osobně nebo ho pošlete poštou. Každopádně vždy je nutné daňové přiznání adresovat na příslušný Finanční úřad, v jehož kraji se vaše nemovitost nachází. 

Složení daně a její výpočet 

Daně jsou docela složitá a pro běžného člověka někdy až příliš komplikovaná záležitost. I v případě daně z nemovitosti to není zrovna jednoduché, skládá se totiž ze dvou samostatných částí – daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. Každá z nich se stanovuje samostatně, navíc se každá počítá jiným způsobem – velkou roli ve výpočtu hraje i místo, kde se daná nemovitost nachází.

Výpočet daně z nemovitosti totiž vychází ze základní sazby, která se následně násobí jednak koeficientem, jenž vychází z počtu obyvatel a také místním koeficientem, který si jednotlivé obce, resp. okresní města, stanovují samy. Zvlášť se stanovuje také podnikatelský koeficient, takže celkem rozlišujeme tři:

 • základní (pevně daný podle počtu obyvatel),
 • místní (stanovují si jej samy obce) a
 • podnikatelský.

Celé je to navíc komplikovanější i kvůli tomu, že v některých místech jsou jiné koeficienty pro pozemky a jiné pro stavby (u pozemků jsou vyšší), v mnoha městech jsou pak ještě rozdíly mezi koeficientem pro centrum a pro okrajové části města. 

Termín platby daně z nemovitosti 

Zatímco přiznání se musí podat nejpozději do konce ledna, na platbu je času podstatně více – termín je do 31.května. Záleží ale na částce, která vám byla vyměřena – pokud je to více než 5 000 Kč, můžete si platbu rozdělit na dvě poloviny, tu první uhradíte do konce května a druhou stačí zaplatit až do 30.listopadu. Výjimku mají pouze chovatelé ryb a zemědělci, u nich je první termín posunutý až na 31. srpna, druhý je opět 30. listopadu 

Na včasné uhrazení platby daně si raději dávejte pozor – pokud byste se s ní opozdili, museli byste zaplatit ještě úrok z prodlení. Nic se nestane, pokud se zpozdíte maximálně o čtyři dny, ale pokud by to byla delší doba, bude vám vyměřen úrok podle sazby ČNB. U daně z nemovitosti ale obvykle nejde o žádné dramatické částky. 

Informace vám přijdou mailem nebo složenkou

Každý poplatník, na něhož se daň z nemovitosti vztahuje, dostane od finanční správy podrobné informace ohledně částky, kterou musí zaplatit. Od roku 2017 už ale nechodí všem složenky, lidé si mohou vybrat, zda chtějí poslat pokyny prostřednictvím elektronické pošty nebo nadále klasickou složenkou. V obou případech ale platí, že dostanete následující informace: 

 • přesnou výši daně z nemovitosti, kterou musíte uhradit
 • termín (případně dva termíny) splatnosti daně 
 • aktuální stav vašeho daňového účtu (např. zda máte nedoplatek nebo naopak přeplatek)
 • název finančního úřadu, pod který vaše nemovitost spadá 

Způsob platby daně z nemovitosti 

Daň z nemovitosti se dá zaplatit hned několika způsoby, záleží, který z nich si vyberete. V současné době jsou možné tyto formy platby: 

 1. hotovostní (na pokladně příslušného krajského finančního úřadu)
 2. složenkou (kterou pošlete z libovolné pobočky České pošty) 
 3. přes SIPO (to ale mohou využít pouze ti, kteří platbu SIPO oznámili finančnímu úřadu do konce ledna) 
 4. bezhotovostním bankovním převodem (na účet finančního úřadu) 
 5. přes QR kód (prostřednictvím mobilního bankovnictví, samotný QR kód je součástí mailu od finančního úřadu a najdete jej také přímo na složence) 

Další daně, související s nemovitými věcmi

V minulosti byly součástí českého práva také některé další daně, konkrétně daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti. Od 1.ledna roku 2014 ale došlo k zásadní změně a místo daně z převodu nemovitosti byla zavedena nová daň z nabytí nemovitých věcí. Došlo také k úplnému zrušení dědické daně, dary byly zařazeny mezi ostatní příjmy a patří tak mezi daně z příjmů. Zmíněné daně patří mezi daně majetkové, jedinou majetkovou daní, která nijak s nemovitostmi nesouvisí je silniční daň. 

Zdroje:

 • https://www.mesec.cz/clanky/dan-z-nemovitych-veci-2018-terminy-navody-formulare/
 • https://www.finance.cz/503479-dan-z-nemovitosti/https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti
 • https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/335775-do-konce-kvetna-jak-zaplatit-dan-z-nemovitosti-za-rok-2018
 • https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-nemovitych-veci/mistni-koeficienty/
 • http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dan-z-nemovitych-veci-zaplatte-do-31-kvetna-prijde-vam-slozenka-nebo-e-mail-106829.html
 • pixabay.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *